Monday, August 10, 2015

Peraduan Choose Your Own Adventure With Maggi Royale

Jom sertai
Peraduan akan diadakan dari 01/07/2015 hingga 31/08/2015
Terdapat dua [2] kaedah menyertai Peraduan iaitu dengan menghantar borang penyertaan melalui pos [“Pos”] dan/atau menghantar penyertaan digital menerusi Perkhidmatan Pesanan Multimedia daripada mana-mana talian mudah alih yang berdaftar di dalam negara [“MMS”].

2.Untuk setiap pembelian mana-mana produk MAGGI ROYALE yang ditunjukkan dalam jadual Bukti Pembelian [“Jadual BP”] pada borang permohonan dalam Tempoh Peraduan, anda layak menyertai Peraduan. Bukti pembelian [“BP”] bagi setiap penyertaan Pos dan/atau MMS ialah satu [1] resit tunggal bercetak dengan pembelian mana-mana produk MAGGI ROYALE yang turut serta, dengan tarikh di dalam tempoh Peraduan. Sila rujuk Jadual BP untuk keterangan lanjut.

3. Setiap Peserta berhak/layak untuk menghantar lebih daripada satu [1] penyertaan melalui Pos dan/atau MMS tetapi setiap penyertaan Pos dan/atau MMS mesti disertakan dengan satu [1] BP unik.

Penghantaran Penyertaan Melalui Pos :

1.Peserta dikehendaki melengkapkan borang penyertaan dengan butir-butir yang dikehendaki dan menjawab
satu [1] kenyataan seperti yang ditunjukkan dalam borang penyertaan. Borang yang telah diisi dengan lengkap bersama dengan BP mesti dimasukkan dalam satu sampul surat dan dikirimkan melalui pos biasa ke alamat Peti Surat yang dinyatakan dalam borang penyertaan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kiriman pos yang tidak diterima disebabkan tidak cukup setem pos atau alamat salah. Penyertaan yang diterima melalui khidmat penghantar surat, perkhidmatan kurier, Pos Laju dan/atau apa jua cara lain akan dibatalkan secara automatik. Bukti pos tidak boleh dijadikan bukti penerimaan oleh Penganjur.

2. Semua borang penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik. Borang penyertaan yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca dan/atau tidak tepat, penyertaan dengan jawapan salah, penyertaan dengan BP tidak betul dan/atau cacat akan dibatalkan. Sampul surat yang mengandungi berbilang penyertaan dan/atau BP akan dibatalkan. Salinan foto borang penyertaan diterima.

3.Semua borang penyertaan yang diterima oleh Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan yang lengkap dengan butir-butir dikehendaki, BP dan jawapan betul, jika diluluskan oleh Penganjur, akan diberi nombor bersiri menurut Jadual BP berdasarkan BP yang dikemukakan [setiap satu dan secara kolektif “Penyertaan Layak Pos”].

Penghantaran Penyertaan Melalui MMS:

1. Peraduan ini boleh disertai dengan menghantar penyertaan digital melalui MMS dari mana-mana talian mudah alih yang berdaftar di dalam negara. Setiap penyertaan yang dihantar melalui MMS mesti dilengkapi dengan butir-butir yang diperlukan dan gambar BP. Ambil gambar BP anda dan taipkan kapsyen berikut: “NAMA PENUH<jarak>NO MYKAD<jarak>JAWAPAN<jarak>TARIKH BP” dan hantar ke 017 338 6443. Penganjur TIDAK AKAN membalas sebarang laporan pengesahan bagi penyertaan MMS yang dihantar.

2.Setiap penyertaan yang dihantar melalui MMS ke 017 338 6443 akan dicaj RM0.50 tidak termasuk caj biasa yang dikenakan oleh pengendali rangkaian. Peserta boleh menghantar lebih daripada satu (1) penyertaan MMS tetapi mesti memenuhi keperluan penyertaan
MMS yang ditetapkan untuk melayakkan diri. Setiap Peserta dikenal pasti menerusi nombor MyKad masing-masing dan gambar BP yang dikemukakan dalam MMS.

3.Semua penyertaan MMS yang diterima oleh Penganjur dalam Tempoh Peraduan yang lengkap dengan butir-butir yang diperlukan, gambar BP dan jawapan yang betul, jika diluluskan dan dianggap layak oleh Penganjur, akan diberi nombor bersiri menurut Jadual BP berasaskan BP yang dikemukakan [setiap satu dan secara bersama “Penyertaan MMS Layak”].

4. Penganjur berhak untuk meminta bukti BP untuk pengesahan. Peserta MESTI menyimpan BP asal yang dikemukakan dalam penyertaan MMS untuk pengesahan Pemenang dan tuntutan Hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan BP apabila diminta akan menyebabkan pembatalan penyertaan dan penarikan balik Hadiah.

5. Penganjur juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telefon, laman web, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, peranti, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet atau perkhidmatan telekomunikasi.

Hadiah untuk Penyertaan Pos dan MMS:

1.Terdapat sejumlah tujuh puluh satu [71] Hadiah untuk dimenangi bagi kaedah Pos dan MMS masing-masing sepanjang Tempoh Peraduan.

2. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi setiap Penyertaan Layak Pos dan MMS sepanjang Tempoh Peraduan akan dikira secara berasingan untuk mendapatkan jumlah nombor, yang kemudian akan dibahagikan dengan nombor Hadiah bagi setiap kategori di bawah. Jumlah nombor bersiri bagi setiap penyertaan Pos dan MMS dibahagi oleh:
• dua [2] untuk mendapatkan satu [1] nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Utama. 
• lima [5] untuk mendapatkan lima [5] nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Pertama. 
• sepuluh [10] untuk mendapatkan sepuluh [10] nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Ke-2. 
• lima belas [15] untuk mendapatkan lima belas [15] nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Ke-3. 
• empat puluh [40] untuk mendapatkan empat puluh [40] nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Sagu Hati.

Sekiranya terdapat nombor dengan angka perpuluhan, nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat paling dekat yang dihasilkan daripada pembahagian tersebut.

Sebagai contoh – Penyertaan Pos Layak:
- Bagi pemilihan Hadiah Utama, jika nombor bersiri Penyertaan Layak Pos
berjumlah 889, maka 889 akan dibahagikan dengan 2 yang bersamaan 444.5. Nombor ini dibundarkan ke bawah kepada 444. Peserta yang diberi nombor 444 akan menjadi Pemenang Hadiah Utama Pos. - Untuk pemilihan Hadiah Pertama, jika nombor bersiri Penyertaan Layak Pos berjumlah 889, maka 889 akan
dibahagikan dengan 5 yang bersamaan 177.8. Nombor ini dibundarkan kepada 177. Dalam kes ini, nombor pengganda ialah 177. Seramai lima [5] Peserta yang diperuntukkan nombor bersiri dengan gandaan 177 iaitu 177, 354, 531, 708 dan 885 akan menjadi Pemenang Hadiah Pertama Pos.

Sebagai contoh – Penyertaan Layak MMS:
- Bagi pemilihan Hadiah Utama, jika nombor bersiri Penyertaan Layak MMS berjumlah 687, maka 687 akan dibahagikan dengan 2, yang bersamaan 343.5. Nombor ini dibundarkan ke bawah kepada 343. Peserta yang diberi nombor 343 akan menjadi Pemenang Hadiah Utama MMS. - Bagi pemilihan Hadiah Ke-2, jika nombor bersiri Penyertaan Layak Pos berjumlah 889, maka 889 akan dibahagikan dengan 10 yang bersamaan 88.9. Nombor ini dibundarkan kepada 88.
Dalam kes ini, nombor pengganda ialah 88. Seramai sepuluh [10] Peserta diperuntukkan nombor bersiri dengan gandaan 88, iaitu 88, 176, 264, 352 dan
seterusnya akan menjadi Pemenang Hadiah Ke-3 MMS.

3. Pemenang Pos dan MMS akan memenangi Hadiah mereka dalam lima [5] kategori seperti berikut:
• Seorang [1] Pemenang Pos dan seorang [1] Pemenang MMS masing-masing akan memenangi Hadiah Utama ‘Pakej Pengembaraan Pilihan’ bernilai Ringgit Malaysia dua puluh ribu [RM20,000]. 
• Lima [5] Pemenang Pos dan lima [5] Pemenang MMS masing-masing akan memenangi Hadiah Pertama ‘Pakej Cuti Ekstrem Pilihan’ bernilai Ringgit Malaysia lapan ribu [RM8,000]. 
• Sepuluh [10] Pemenang Pos dan sepuluh [10] Pemenang MMS masing-masing akan memenangi Hadiah Ke-2 ‘Pakej Cuti Ekstrem Pilihan’ bernilai Ringgit Malaysia tiga ribu [RM3,000]. 
• Lima belas [15] Pemenang Pos dan lima belas [15] Pemenang MMS masing-masing akan memenangi Hadiah Ke-3 ‘Pakej Cuti Ekstrem Pilihan’ bernilai Ringgit Malaysia seribu lima ratus [RM1,500]. 
• Empat puluh [40] Pemenang Pos dan empat puluh [40] Pemenang MMS masing-masing akan memenangi Hadiah Sagu Hati Beg American Tourister bernilai Ringgit Malaysia lima ratus [RM500].

4.Peserta hanya boleh memenangi satu [1] Hadiah sepanjang Tempoh Peraduan. Terdapat sejumlah seratus empat puluh dua [142] Pemenang unik sepanjang Tempoh Peraduan.

5.Sekiranya terdapat Pemenang berulang, nombor bersiri selepas nombor bersiri Pemenang berulang akan diisytiharkan sebagai Pemenang gantian. Pemenang berulang akan secara automatik memenangi Hadiah bernilai lebih tinggi dan Hadiah bernilai lebih rendah akan dimenangi oleh Pemenang seterusnya.

No comments:

Post a Comment